השפעת העמידות והמחזור על השפעות מחזור החיים של מכלולי מסגרות החלונות

מטרה

בוצעו מערך מקרי מקרי הערכה של מחזור חיים השוואתי כדי לבחון סוגיות מרכזיות הנוגעות להשפעות הסביבתיות של חומרי בניין.
מחקרי המקרה בוחנים את פרקטיקות הדוגמנות של רכיבים בעלי אורך חיים על ידי בדיקת (1) תרחישים ממוחזרים של תוכן ומיחזור סוף החיים
ו- (2) תרחישי חיי תחזוקה ושירות. המחקר משתמש במסגרות יחידת חלונות כמושא להשוואה, ומאפשר לחקור חומרים מרובים וטכניקות הרכבה.

שיטות

השוו בין ארבעה סוגים של מסגרות חלונות: אלומיניום, עץ, עץ לבוש אלומיניום ו- PVC לא פלסטי (PVCu).
אלה השתמשו בנתוני מלאי קיימים של מחזור החיים של המוצר שכללו חומר מסגרת ראשוני, ציפויים,
חומרי איטום להפשטת מזג אוויר, אך לא זיגוג. היחידה הפונקציונלית הייתה מסגרת חלון שנדרשה לייצור 1 מ”ר של זיגוג גלוי,
עם ביצועים תרמיים דומים לאורך אורך חיים של בניין של 80 שנה. המסגרות הושוו תוך שימוש בשיטות סוף החיים
והן בשיטות התוכן הממוחזר לתרחישים של סוף החיים. הדגמים נבדקו גם באמצעות תרחישים לשימוש בהתאמה אישית.

תוצאות ודיון

מסגרות חלונות אלומיניום מתוחזקות התגלו כאופציה הפחות משפיעה בכל הקטגוריות,
בחלקן הגדול בגלל הזיכויים שנמסרו ממחזור והציפיות לחיים ארוכים. למסגרות חלונות העץ היה הכי פחות שינויים הקשורים לתחזוקה ועמידות.
פוטנציאל ההתחממות הגלובלית (GWP) של מכלול אלומיניום מתוחזק בצורה מתונה נמצא 68% פחות מ- PVCu ו -50% פחות מעץ חיפוי אלומיניום.
באמצעות תרחיש של אורך חיים, נמצא כי חלונות עץ היו בעלי רמת גוולי מים נמוכה ב -7% לעומת תרחיש החיים הארוך בעץ לבוש אלומיניום.
חלונות אלומיניום מתונים ומטופחים דורשים פחות אנרגיה כדי להפיק ולתחזק לאורך חייהם מאשר כל אחד מתרחישי העץ.
ציפיות מחיי השירות הוכחו כגורם החשוב ביותר בהתחשב בהשפעה סביבתית של חומרי מסגרת.

כוכב אלומיניום

מסקנות

המחקר מראה כי פערים משמעותיים בנתונים זמינים – כמו תוחלת חיים ממומשת ממוצעת של רכיבי בניין משותפים –
תוך הדגשה נוספת כי שיעורי המיחזור הם גורם מניע להשפעה הסביבתית של מוצרי בנייה מאלומיניום.
מעבר דוגמנות משיטת התוכן הממוחזר לשיטת מיחזור סוף החיים אמור לקדם יעדים של התאוששות חומרית על פני חיפוש אחר חומר עם תוכן ממוחזר גבוה.
שיטות היברידיות, כמו שימוש במודול D, עשויות לגשר על הפרש בין שתי גישות אלה על ידי מתן אשראי הולם לשימוש בחומר ממוחזר,
תוך תמיכה בתכנון למאתוס מיחזור. יש צורך במחקר נוסף כיצד משפיעות החלטות התכנון והבנייה על שיעורי האיסוף והשחזור בפועל.